Tips en info aanhangers

Rijbewijzen:

Rijbewijs B

Met dit rijbewijs mag een motorvoertuig bestuurd worden, waaraan een aanhangwagen is gekoppeld:

- met een maximaal gewicht van 750 kg ( ledige massa en laadvermogen )

- voor zwaardere aanhangwagens gelden twee voorwaarden:

* ledige massa en laagvermogen van de aanhangwagen mag niet zwaarder zijn dan de ledige massa van het trekkend motorvoertuig

* ledige massa en laadvermogen van de combinatie ( trekkend voertuig en aanhangwagen ) mag maximaal 3500 kg bedragen

max. 750 kg

Rijbewijs E

Dit rijbewijs vereist, wanneer u een aanhangwagen achter het motor voertuig heeft, die niet is toegestaan met een rijbewijs B. Heeft u nog het ( ouderwetse ) rijbewijs E achter B, dan is elke aanhangwagen toegestaan. Er zijn geen gewichtsbeperkingen op voorwaarden:

- de aanhangwagen aan het motorvoertuig gekoppeld mag worden ( raadpleeg hiervoor kenteken- en/of registratiebewijs )

- de gevormde combinatie trekkend voertuig en aanhangwagen veilig is.

ledige massa + laadvermogen > 750 kg


Verzekeringen:

Wilt u met de aanhangwagen naar het buitenland, dan heeft u een groene kaart nodig, waaronder minimaal een WA-dekking moet vallen. Dit kunt u op de groene kaart controleren door te kijken of er een F-clausule vermeld staat, specifiek voor aanhangwagens. Uw aanhangwagen wordt automatisch meeverzekerd en valt onder de WA-dekking van de auto. In verband met eventueel no claim-verlies is het verstandig de aanhangwagen apart op te geven. Wilt u meer weten, informeer eens bij MultiGarage. Uiteraard kunt u ook terecht bij uw verzekeringsagent.

Veetransport:

Uiteraard kunt u ook bij MultiGarage terecht voor aanhangwagens specifiek bestemd voor vee-transport. Heeft u zojuist een dergelijke aanhangwagen gekocht dan is het volgende ook voor u van belang. Veetransport brengt een aantal eisen met zich mee. Uw aanhangwagen dient periodiek ( eens in de vijf jaar ) gekeurd te worden door de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV). De RVV geeft een goedkeuringsbewijs veevervoer en een controleplaat af wanneer uw aanhangwagen is goedgekeurd. Voor meer informatie kunt u terecht bij MultiGarage. Wij kunnen de keuring geheel voor u verzorgen.

Wilt u met de aanhangwagen op pad, dan dient de controleplaat erop bevestigd te zijn. Bovendien moet u het goedkeuringsbewijs desgevraagd kunnen overleggen.

Kentekenplaat:

Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat motorvoertuigen op meer dan twee wielen met een aanhangwagen zowel aan de voorzijde als aan de achterkant voorzien moeten zijn van een goed leesbaare kentekenplaat. Deze platen moeten (uiteraard) hetzelfde kenteken hebben en voorzien zijn van het rijkskeurmerk. Zelfgemaakte kentekenplaten (karton bijvoorbeeld) zijn bij de wet verboden. Voor uitgebreide informatie kunt u terecht bij MultiGarage.

Spiegels:

Gaat u op pad met uw nieuwe aanhangwagen, controleer dan de stand van uw spiegels. Heeft u geen goed zicht naar achteren, dan zijn er speciale regels voor de zijspiegels. De spiegels dienen een minimale opervlakte van 50 CM2 te hebben. Op de afbeelding is aangegeven welk gezichtveld u moet hebben.

Tip: de maximale breedte van uw aanhangwagen (met belading) is 2.55 m. Steekt de lading uit, dan is een markeringsbord noodzakelijk

Aan/af koppelen:

Aan- en afkoppelen van trekhaak:

In de animatie kunt u zien hoe de aanhangwagen aan de trekhaak bevestigd moet zitten en hoe u hem weer losmaakt.

Enkele tips voor veilig vervoer:

• Leg de zwaarste voorwerpen onderin.

• Houd rekening met uw maximale trekgewicht.

• Rijd niet sneller dan 90 km per uur. Personen- en bestelauto’s met aanhangers -caravans mogen sinds 1 mei 2009 ook- op auto(snel)wegen 90 in plaats van 80 kilometer per uur rijden. Deze snelheid geldt voor auto’s met aanhangers die wanneer ze beladen zijn niet meer wegen dan 3.500 kg.

• Controleer regelmatig de bandenspanning.

• Zorg dat uw lading goed vast zit.

• Plaats 60% van uw lading voor in de aanhangwagen.

Verschillende aanhangwagens:

Let bij het kiezen van een aanhangwagen op het maximale trekgewicht van uw auto en denk om uw rijbewijs.

Rijbewijs B:

Om deze aanhanger te mogen gebruiken hebt u een b rijbewijs nodig. Met dit rijbewijs mag een voertuig bestuurd worden met daaraan een aanhanger van maximaal 750 kg (incl. laadvermogen).

Rijbewijs E:

Om deze aanhanger te mogen gebruiken hebt u naast uw b rijbewijs ook een e rijbewijs nodig. Als u bezit bent van zo'n rijbewijs mag u elke aanhangwagen achter uw auto hangen. Hiervoor gelden geen gewichtsbeperkingen.

Stekkerschema's

Regelmatig krijgen we de vraag of wij beschikken over stekkerschema's. We hebben daarom alle beschikbare schema's voor uw samen op een A4'tje gezet die u gratis kunt downloaden (in PDF formaat) door onderstaande link te volgen.

Om het stekkeroverzicht te kunnen bekijken, opslaan en uitprinten dient u computer of Internet browser te beschikken over het programma Acrobat Reader.

Regelgeving omtrent mistachterlicht en zij-markering

Voor alle aanhangwagens ( nieuwe en oude vouwwagens, caravans en aanhangers etc.) met een toegestane maximum massa tot 751 kg. ongeacht de leeftijd geldt:

Deze moeten voorzien zijn van:
- Één of twee mistlichten aan de achterzijde van het voertuig. In het geval van één mistlicht moet dit zich bevinden in of links van het middenlangsvlak van het voertuig;
-Twee markeringslichten aan de voorzijde en twee aan de achterzijde van het voertuig indien deze breder is dan 2,10m. Deze mogen naarvoren niet anders dan wit en naar achteren niet anders dan rood stralen.
-Zijmarkeringslichten indien het voertuig langer is dan 6,00m.. Deze mogen niet anders dan ambergeel stralen. Indien het achterste zijmarkeringslicht onderdeel uitmaakt van een rood stralend licht dan wel van een rode retroreflector, mag dit licht rood stralen.

Voor aanhangers met een toegestane maximale massa van meer dan 750 kg . geldt:
-een of twee mistlichten aan de achterzijde van het voertuig indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen;
- twee markeringslichten indien het voertuig na 31 december 1995 in gebruik is genomen en breder is dan 2.10 m, dan wel voor 1 januari 1996 in gebruik is genomen en breder is dan 2.50 m;
-zij-markeringslichten indien het voertuig na 31 december 1995 in gebruik is genomen en langer is dan 6.00 m..

Andere bepalingen omtrent het mistlicht:

Het mistlicht of de mistlichten aan de achterzijde van het voertuig moeten zijn aangebracht:
-op ten minste 0,10 meter afstand van de remlichten;
-op een hoogte van niet minder dan 0,25 meter en niet meer dan 1,00 meter boven het wegdek.

Indien slechts één mistlicht aanwezig is, moet dit links van het middenlangsvlak van het voertuig zijn aangebracht.
Als het trekkend voertuig niet over een mistachterlicht beschikt, hoeft de aanhanger hier ook niet over te beschikken.